Muzeul Memorial David Prodan

Inaugurat în primăvara anului 2018, Muzeul Memorial David Prodan, constituie deopotrivă un spațiu dinamic, orientat spre organizarea și susținerea unor evenimente culturale, dar și un loc al memoriei, consacrat celui care a fost unul dintre cei mai importanți istorici români. Personalitate distinctă a mediului cultural transilvănean din a doua jumătate a secolului XX, de numele academicianului David Prodan se leagă destinul unor importante instituții clujene: Universitatea Babeș-Bolyai, Arhivele Statului, Institutul de Istorie ”George Barițiu”, Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga”, Biblioteca Academiei Române. Pare că nimic din ceea ce a însemnat infrastructura culturală a Clujului postbelic nu a rămas neatins de spiritul acestuia. Valoarea contribuțiilor sale în domeniul cercetării istoriei a fost confirmată nu doar pe plan național (prin premiile obținute și prin intrarea în Academia Română), dar și internațional (în 1986 a fost invitat membru în Asociația Istoricilor Americani, un for de prestigiu care grupa nume de prim rang ale istoriografiei mondiale). În urma unui acord între Universitatea Babeș-Bolyai, prin Direcția Patrimoniu Cultural Universitar și Primăria Cluj-Napoca, casa în care a locuit David Prodan, situată pe strada Academician David Prodan, la numărul 1, a devenit un inedit spațiu muzeal. Într-un context în care urbea clujeană oferă vizitatorilor relativ puține astfel de muzee memoriale, demersul inițiatorilor constituie și o asumată provocare de a impune pe piața consumatorilor de obiective turistice acest spațiu cultural.

Muzeul Memorial David Prodan este organizat astfel:

1. Expoziţia permanentă, reprezintă de fapt laboratorul văzut al istoricului David Prodan. Camera de lucru a acestuia păstrează fidel atmosfera în care s-au așternut pe hârtie opere monumentale ca Supplex Libellus Valachorum, Răscoala lui Horea, Problemele iobăgiei în Transilvania 1700-1848 etc. În afara obiectelor personale care au aparținut academicianului istoric, această expoziție prilejuiește întâlnirea cu o frumoasă colecție de fotografii, de corespondență și manuscrise ce poartă marca lui David Prodan.

Mai multe sunt secțiunile care ordonează această expoziție: parcursul biografic, opera și avatarurile creației, semne ale prestigiului social, afinități intelectuale.

2. Sala de expoziţie temporară. Aici se desfăşoară toate evenimentele şi proiectele temporare ale acestui muzeu care a fost imaginat și ca un spațiu de întâlniri culturale, menit să găzduiască o serie de evenimente de tip dezbateri, workshopuri, serate muzicale, lansări de carte etc.

3. Biblioteca istoricului David Prodan poate fi consultată, la cerere, de toți cei interesați (cercetători, doctoranzi, etc.) de domeniul istoriei.

Activități 

Muzeul Memorial David Prodan organizează gratuit ghidaje tematice şi pe grupe de vârstă, în mai multe limbi (română, maghiară, franceză şi engleză) cu condiția programării vizitei. La cerere, personalul muzeului oferă publicului interesat de problematicile istoriei sociale şi istoriei intelectualilor asistenţă de specialitate (îndrumări bibliografice, consultarea colecţiilor muzeului, etc.).

Tot în siajul acestei acțiuni de recuperare și celebrare a personalității istoricului David Prodan, Universitatea Babeș-Bolyai a decis lansarea unei ”burse David Prodan” adresată cercetătorilor români și străini care s-au remarcat în domeniile Istorie medievală și modernă și au realizat lucrări științifice originale. Pe lângă cazarea oferită chiar în imobilul în care se află muzeul memorial și accesul la biblioteca generoasă a istoricului David Prodan, câștigătorul acestei burse va beneficia de acces la întreaga rețea de cercetare pusă la dispoziție de Universitatea Babeș Bolyai și Centrul de Studii Transilvane, încurajându-i-se publicarea rezultatelor cercetării în reviste prestigioase. Pentru mai multe detalii despre această competiție, doritorii sunt invitații să consulte site-ul http://news.ubbcluj.ro/bursa-david-prodan-instituita-de-universitatea-babes-bolyai.

Colecții