Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie funcţionează în cadrul Departamentului de Geologie al Universităţii Babeş-Bolyai, având o istorie îndelungată şi o bogată tradiţie ştiinţifică. S-a constituit ca şi colecţie academică în 1919, preluând parţial din colecţiile Universităţii „Francisc Iosif” (inaugurată în 1872). Colecţiile au fost ulterior reorganizate şi îmbogăţite cu eşantioane donate de profesorii şi studenţii geologi. Schimburile efectuate cu muzee şi colecţionari din ţară şi străinătate contribuie şi ele la diversificarea continuă a patrimoniului muzeal.

În prezent, muzeul deţine peste 50.000 de eşantioane, dintre care aproximativ 30.000 sunt expuse permanent. Colecţiile permanente ale muzeului au fost structurate pe criterii taxonomice şi stratigrafice: Colecţia de tipuri, Colecţia taxonomică de Paleontologie, Colecţia de Stratigrafie Generală, Colecţia Stratigrafică a Bazinului Transilvaniei, Colecţia în aer liber.

Activități 

Prin specificul său, Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie desfăşoară activităţi în domeniul ştiinţelor naturii şi se adresează atât studenţilor naturalişti, cât şi publicului larg. Prezentarea colecţiei permanente, expoziţiile temporare, programele educaţionale şi atelierele de creaţie organizate în cadrul muzeului se bucură de o mare apreciere din partea publicului vizitator.

Colecții

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie / Colecţia taxonomică de paleontologie

Colecţia taxonomică de paleontologie urmăreşte evoluţia vieţii de-a lungul erelor geologice începând cu Paleozoicul (Carbonifer 354 Ma) şi terminând cu Pleistocenul (1,81 Ma). Sunt expuse în ordine cronologică plante fosile, animale nevertebrate şi vertebrate provenind din ţară sau din diferite ocurenţe fosilifere din lume.