Muzeul de Mineralogie

Muzeul deţine astăzi peste 16.500 de eşantioane (dintre care în jur de 12.500 minerale, peste 3700 geme prelucrate şi peste 200 meteoriţi), grupate în mai multe colecţii, în funcţie de criterii sistematice, geografice şi tematice. Expoziţiile permanente (Colecţia Sistematică, Colecţia regională, Meteoriţii sau Gemele) ocupă cele două săli ale muzelui şi, în cazul Colecţiei de Cristalografie sau a Instrumentelor Ştiinţifice Istorice, o parte din holul Departamentului de Geologie (Mineralogie). În cadrul muzeului propriu-zis sunt expuse aproximativ 8.000 de exponate (în 59 de vitrine), într-un spaţiu expoziţional de 126 m2. Între „recordurile” deţinute de muzeu se numără: 

 • Singura colecţie propriu-zisă de meteoriţi din România
 • Una dintre cele mai bogate şi variate colecţii de aur din Romania
 • Cea mai spectaculoasă şi diversificată expoziţie de pietre preţioase şi fine prelucrate
 • Cea mai bogată şi completă colecţie de pietre de podoabă din România
 • Numărul cel mai mare de specii minerale într-o colecţie sistematică aflată în muzeele din România
 • Marea varietate de localităţi de importanţă mineralogică, din ţară şi străinătate, reprezentate
Activități 

Proiecte educative pentru studenţi

Pe lângă studenţii geologi, care sunt principalii beneficiari, şi cei de la alte specializări academice au posibilitatea de a vedea în muzeu minerale şi roci legate într-un fel sau altul de domeniul lor de specialitate. Proiectele muzeale care vin în sprijinul studenților şi cadrelor didactice sunt: 

 • Vizite tematice, pentru următoarele secţii: geologie, biologie, ştiințele mediului, chimie, fizică, istorie-arheologie, agronomie, pedologie, silvicultură, ştiința materialelor, arhitectură, arte plastice etc.
 • Teste de cunoştinţe de mineralogie descriptivă – cu întrebări privind proprietăţi macroscopice şi fizice ale mineralelor, pe baza eşantioanelor din muzeu.
 • Voluntariat în activităţi muzeografice - studenţii colaborând la diferitele activităţi muzeale (de exemplu, realizarea unor expoziții).

Proiecte educative pentru elevi

Acestea au menirea de a face vizitele la muzeu interactive şi dinamice, de a spori interesul tinerilor pentru lumea mineralelor, pentru ştiințele naturii în general, de a deschide porţi spre aprofundarea cunoştinţelor în domeniu, dar şi de a sprijini activitatea de evaluare a cunoştințelor de către cadrele didactice. Fiecare proiect este destinat unei anumite categorii de vârstă.

 • Pietre colorate (pentru elevii din clasele I-IV) – elevii sunt invitaţi să-şi manifeste creativitatea prin pictarea cu acuarele a unor pietre rotunjite de calcar alb, cele mai frumoase „creaţii” fiind expuse în muzeu. 
 • În căutarea comorii (pentru elevii din clasele IV-VIII) - pe baza unei schiţe simplificate a muzeului, pe care sunt menționate indicii, elevii ajung la locul unde este ascunsă o „comoară"... pe care o pot lua acasă, sau la școală... 
 • Testul-grilă (pentru elevii de liceu) - constă în întrebări referitoare la ceea ce elevii au văzut şi auzit pe parcursul vizitei. Se urmăreşte fixarea termenilor de specialitate şi a unor informaţii despre minerale şi roci (proprietăţi, rolul acestora în natură şi pentru om). Testul poate fi folosit pentru evaluarea cunoştinţelor de către cadrele didactice. 
 • Top-10 al mineralelor din muzeu (pentru elevii de liceu) - la începutul vizitei elevii sunt invitaţi să reţină denumirea şi localizarea eşantionului preferat, pe care să-l „nominalizeze" la finalul vizitei. Cu acest proiect dorim să provocăm implicarea personală şi motivaţia tinerilor vizitatori, pe baza resurselor de creativitate şi sensibilitate specifice vârstei.

Colecții