Trecutul muzeelor UBB

Începuturile câtorva dintre muzeele UBB pot fi trasate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Muzeul Zoologic a fost înfiinţat în 1859 ca secţie a Muzeului Ardelean, iar colecţiile Muzeului de Mineralogie şi ale Muzeului Botanic îşi au de asemenea originile în materialul acumulat de acest muzeu.

Dezvoltarea lor ia avânt odată cu iniţiativele de creare a unor colecţii muzeale care să sprijine activitatea didactică şi de cercetare a instituţiilor clujene de învăţământ superior. Înfiinţarea Universităţii „Francisc Iosif” în 1872 marchează astfel un imbold în direcţia organizării şi îmbogăţirii diferitelor colecţii, cu sprijinul unor personalităţi de marcă ale vremii. O parte din materialele moştenite de la această instituţie se constituie în colecţii academice în 1919, după Primul Război Mondial, când la Cluj apare Universitatea „Daciei Superioare”, numită ulterior Universitatea Regele „Ferdinand I”.

Colaborarea permanentă dintre muzee şi catedrele de specialitate a reprezentat o sursă inestimabilă de exponate de mare valoare ştiinţifică pentru muzee, ca şi de informaţii documentare de detaliu care le însoţesc. În acelaşi timp, unele instituţii muzeale, precum Muzeul de Mineralogie, aveau exclusiv un scop didactic şi nu erau accesibile publicului larg.

La începutul anilor 2000, pe lângă deschiderea Muzeul de Istorie al Universităţii şi a Vivariului, a devenit evidentă importanţa şi utilitatea culturală şi educativă a faptului de a permite accesul tuturor celor interesaţi. Mai mult, muzeele UBB au primit de-a lungul timpului vizita unor personalităţi de primă mărime din ţară şi străinătate. De pildă, printre numeroşii vizitatori ai Muzeul de Istorie al Universităţii s-au aflat regele Mihai I de România, chimistul Jean-Marie Lehn, premiat Nobel, cardinalul Zenon Grocholewski, cancelar al Universităţii Pontificale Gregoriene, istoricul Bronislaw Geremek – Polonia.

În continuare vă prezentăm câteva din momentele cele mai importante din trecutul muzeelor UBB:

 • 1859: Este înfiinţat Muzeul Ardelean (Erdélyi Múzeum), instituţie de care se leagă începuturile colecţiilor incluse ulterior în Muzeul de Mineralogie, Muzeul Zoologic şi Muzeul Botanic.

 • 1872: Este înfiinţată Universitatea „Francisc Iosif”, cu limba de predare maghiară. În cadrul Facultăţii de Ştiinţe se formează două catedre de profil: catedra de Mineralogie şi cea de Geologie. Prof. Koch Antal (1843-1927) este chemat de la Budapesta pentru a fi profesor de geologiei la Catedra de Mineralogie şi Geologie şi totodată este numit director al Institutului de Geologie. Geolog, petrograf, mineralog şi paleontolog, Koch Antal a publicat peste 300 de lucrări ştiinţificeii a îmbogăţit substanţial Colecţia de Mineralogie şi Colecţia de Paleontologie şi a pus bazele Muzeului de Mineralogie şi Geologie. Prof. Szádeczky Gyula, devenit şeful Catedrei de Mineralogie în 1896, va aduce de asemenea o contribuţie semnificativă la dezvoltarea Colecţiei de Mineralogie.

 • 1900: O parte din exponatele Colecţiei de Mineralogie este mutată în nou-construita Clădire Centrală a Universităţii (astăzi la adresa str. M. Kogălniceanu, nr. 1).

 • 1912: În jurul acestui an este construită clădirea de pe Strada Clinicilor, nr. 5-7, care adăposteşte actualmente Muzeul Zoologic (la parter) şi Vivariul (la subsol). Planul construcţiei este identic cu cel al Institutului de Zoologie din Napoliiii.

 • 1919: Este înfiinţată Universitatea „Daciei Superioare” din Cluj, cu predare în limba română, redenumită ulterior „Regele Ferdinand I”. Muzeul de Mineralogie, Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie şi Muzeul Botaniciv se constituie în acest an ca şi colecţii academice, relaţionate cu catedrele de specialitate. Catedra şi Institutul de Mineralogie-Petrografie sunt organizate de savantul Gh. Munteanu-Murgoci, secondat de profesorul clujean Victor Stanciu. Prof. Eugen Stoicovici şi Prof. Valeriu Lucca contribuie de asemenea la organizarea Colecţiei de mineralogie. Trebuie subliniate şi contribuţiile profesorilor biologi precum Alexandru Borza şi Emil Racoviţă, acesta fiind primul titular al Catedrei de Biologie generală din România, înfiinţată în 1920v.

 • 1935: Este dată în folosinţă clădirea Institutului Botanic din Grădina Botanică „Alexandru Borza", la parterul căreia se află Muzeul Botanicvi.

 • 1960: Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie începe să fie coordonat de curatori sau cercetători, anterior această atribuţie aparţinându-le şefilor de catedră: Koch Antal (1872-1895), Szádeczky Gyula (1896), I. P. Voiteşti (1919-1936), Victor Stanciu (1937), Otto Protescu (1938-1946), Dumitru Iacob (1946-1957), sau Dr. doc. Ion Al. Maxim (1957-1960).

 • 1965: Este înfiinţat postul de geolog-muzeograf la Muzeul de Mineralogie. În perioada iniţială nu a existat personal muzeografic specializat, răspunderea activităţilor în „Colecţia didactică de minerale şi roci” revenind unor cadre didactice, de obicei aflate la început de drum, pentru perioade relativ scurte de timp. Printre aceştia s-au numărat preparator custode Veturia Lucca (1924-1925), preparator muzeu Gheorghe Pop (1940-1941), preparator muzeu Vasile Crăciun (1941-1943).

 • 1975: Postul de geolog-muzeograf la Muzeul de Mineralogie este transformat în post de muzeograf. Începe o acţiune sistematică de inventariere şi reorganizare a colecţiilor didactice anterioare şi de transformare a lor într-un spaţiu muzeal adevărat, activitate de care s-a ocupat Iulia Ţârlea-Hoţiu până în anul 1989.

 • 1998: Începe construirea Vivariului, din fondurile Universităţii Babeş-Bolyai şi ale Facultăţii de Biologie şi Geologie.

 • 2001, aprilie: Este înfiinţat Muzeul de Istorie al Universităţii, la iniţiativa Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai. Este amplasat până în luna martie 2007 pe strada I.I.C. Brătianu, nr. 22, în clădirea Facultăţii de Studii Europene, în două săli, şi apoi cinci săli de expoziţie permanentă.

 • 2001: Este deschis Vivariul, care adăposteşte iniţial doar o colecţie de reptile şi amfibieni din fauna autohtonă.

 • 2002: Muzeul de Istorie al Universităţii începe să organizeze expoziţii temporare pe diverse teme de istorie universitară şi a ştiinţei. Una din primele manifestări de succes e reprezentată de expoziţia „Două sute de ani de la naşterea lui Janos Bolyai” (2002). Alte expoziţii de acelaşi tip: „10 ani de donaţii şi achiziţii la Muzeul Universităţii Babeş-Bolyai” (2011), „140 de ani de învăţământ universitar maghiar la Cluj-Napoca (2012)”, „Marya Kasterska-Petre Sergescu: interferenţe intelectuale polono-române” (2013).

 • 2002: Muzeul de Mineralogie îşi deschide porţile publicului larg, în urma iniţiativei Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai.

 • 2007: Muzeul de Istorie al Universităţii îşi mută sediul în apropierea Clădirii Centrale a Universităţii Babeş-Bolyai, adică pe strada Mihail Kogalniceanu, nr. 4, la parter, unde funcţionează şi astăzi.

 • 2008: Muzeul de Istorie al Universităţii marchează prima participare la acţiunea europeană „Noaptea Muzeelor”.

 

i Cadar (Morărescu) Gabriela (2011) - Evoluţia cunoaşterii geologice reflectată în publicistica specifică din secolele XVIII şi XIX privitoare la aria intracarpatică a României. Rezumatul tezei de doctorat. 

ii Koch Antal (Wanek Ferenc) In: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Hivatás és tudomány: az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedö személyiségei. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2009. 283–341.