Prezentul muzeelor UBB

Publicul interesat are astăzi ocazia de a explora patrimoniul cultural divers cuprins în cadrul muzeelor UBB. Avem convingerea că fiecare vizitator, indiferent de vârstă, poate descoperi cel puţin un element care să îi capteze atenţia printre numeroasele exponate pe care aceste muzee le adăpostesc.

Muzeul de Istorie al Universităţii găzduieşte o expoziţie permanentă care se întinde pe 127,65m2, precum şi trei săli pentru expoziţii temporare, la care se adaugă spaţii de depozitare şi administrative. Colecţiile sale cuprind peste 1000 de piese originale şi facsimile ce reconstituie activitatea instituţiilor de învăţământ superior clujene. Acest muzeu derulează relaţii de colaborare, atât pe parte muzeografică, cât şi pe parte de cercetare, cu instituţii precum Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Institutul de Istorie al Academiei Române - filiala Cluj, precum şi cu asociaţii non-guvernamentale: Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Zibo, Centrul pentru Dialog European şi Diplomaţie Culturală.

Muzeul Botanic cuprinde 6.910 exponate, dispunerea materialului fiind făcută pe baza criteriilor: sistematic, ecologic şi economic. Prezentarea lumii plantelor utile şi a ordinii filogenetice a speciilor în cadrul evoluţiei regnului vegetal (începând cu bacteriile, alge, ciuperci, licheni, muşchi, ferigi, gimnosperme şi angiosperme) este întregită de turnantele şi tablourile ce reprezintă aspecte fitosociologice şi de ocrotire a naturii, precum şi de tablouri reprezentând aspecte fitogeografice, cu formaţiuni vegetale de pe Glob, cum ar fi tufărişurile xerofile mediteraneene, coniferele europene, asiatice sau americane.

Muzeul de Mineralogie şi-a asumat un rol educativ-formativ şi cultural activ în viaţa instituţiei şi a cetăţii în inima căreia se află localizat, odată cu deschiderea pentru publicul larg şi creşterea anuală a numărului de vizitatori. Colectia iniţială de mineralogie s-a îmbogăţit şi diversificat continuu, iar muzeul adăposteşte în prezent 16.500 de eşantioane (dintre care în jur de 12.500 minerale, peste 3.700 geme prelucrate şi peste 200 meteoriţi), grupate în mai multe colecţii, în funcţie de criterii sistematice, geografice şi tematice. Cele două săli ale muzeului şi o parte din holul Departamentului de Geologie (Mineralogie) sunt dedicate expoziţiilor permanente. În cadrul muzeului propriu-zis sunt expuse aproximativ 8.000 de exponate (în 59 de vitrine), într-un spaţiu expoziţional de 126 m2.

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie deţine actualmente 50.000 de eşantioane, dintre care aproximativ 30.000 sunt expuse permanent. Rezultat al zestrei păstrate încă din secolul al XIX-lea, al donaţiilor din partea profesorilor şi studenţilor geologi, precum şi al schimburilor realizate cu alte muzee şi colecţionari din ţară şi străinătate, colecţiile permanente ale muzeului au fost structurate pe criterii taxonomice şi stratigrafice: Colecţia de tipuri, Colecţia taxonomică de Paleontologie, Colecţia de Stratigrafie Generală, Colecţia Stratigrafică a Bazinului Transilvaniei, Colecţia în aer liber.

Muzeul Zoologic şi-a sporit an de an patrimoniul, ajungând azi unul dintre cele mai mari muzee de profil din România, cu peste 300.000 de piese1.Expoziţiile sale permanente sunt prezentate în trei încăperi, iar o sală este destinată expoziţiilor temporare. În acest fel, pe o suprafaţă de numai 700 de m², publicul are posibilitatea de a întâlni o mare parte dintre speciile de animale din fauna României, precum şi multe specii originare din diferite colţuri ale lumii. Expoziţia permanentă a muzeului este compusă atât din faună autohtonă, cât şidin faună exotică, de la cele mai simple specii (spongieri și meduze) la cele mai complexe (păsări şi mamifere). Exponatele sunt ordonate taxonomic (în funcţie de clasificarea lumii vii), dar există şi insectare, microdiorame şi diorame tematice.

Dezvoltarea Vivariului este de asemenea impresionantă. La ora actuală, acesta include colecţii de specii de păsări, reptile, amfibieni, peşti şi artropode de pe 5 continente, cu necesităţi specifice și foarte diferite, prezentate în condiţii cât mai asemănătoare cu cele din mediul lor natural. Expoziţia permanentă cuprinde 60 de specii.

Muzeul Documentar al Holocaustului din Nordul Transilvaniei deține o colecție de câteva zeci de exponate, aflată în dezvoltare, care prezintă istoria evreilor transilvăneni din perioada Holocaustului. Fondul documentar compus din fotografii, documente și produse multimedia (înregistrări audio-video) poate fi vizitat personal la Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască ”Dr. Moshe Carmilly”, str. Croitorilor 13, Cluj-Napoca.

Muzeul Virtual al Holocaustului din Nordul Transilvaniei deține o colecție digitală cu documentele incluse în Muzeul Documentar, la care se mai adaugă alte câteva sute de exponate referitoare la istoria evreilor transilvăneni din perioada Holocaustului. Muzeul Virtual poate fi accesat la adresa holocausttransilvania.ro, în limbile română şi engleză.

Aici puteţi găsi o listă a programelor, evenimentelor şi expoziţiilor derulate în prezent de către muzeele UBB.