Muzeul de Istorie al Universității

Patrimoniul Muzeului de Istorie al Universităţii Babeş-Bolyai numără în prezent peste 1000 de piese (documente originale şi în facsimil, fotografii, cărţi poştale, diferite aparate ştiinţifice, medalii, publicaţii ale profesorilor universitari, etc.). Cu ajutorul acestora este reconstituită evoluţia tuturor colegiilor, facultăţilor şi universităţilor care au existat succesiv în Cluj-Napoca, din secolul al XVI-lea şi până astăzi.

Muzeul este structurat în câteva compartimente, anume:

 1. Expoziţia permanentă, care prezintă istoria universităţii clujene, secolele XVI-XX. În cadrul expoziţiei permanente, exponatele sunt grupate în mai multe secţiuni, respectând criteriile cronologic şi tematic. 

  Primele vitrine înfăţişează date legate de elevii şi profesorii de la colegiile pe care diferitele ordine religioase catolice şi protestante le-au înfiinţat şi condus în Cluj între secolele al XVI-lea şi al XIX-lea.

  Sunt ilustrate apoi cele mai semnificative aspecte din activitatea Universităţii maghiare „Francisc Iosif”, care a funcţionat în Cluj între 1872-1918, când Transilvania era parte integrantă a Imperiului Austro-Ungar.

  Cea mai amplă secţiune a muzeului este dedicată Universităţii româneşti din Cluj. Înfiinţată în 1919, aceasta adoptă, începând cu octombrie 1927, numele oficial de „Universitatea Regele Ferdinand I”. Vizitatorul regăseşte aici informaţii nu doar despre viaţa ştiinţifică interbelică, ci şi despre infrastructura universitară (clădiri, laboratoare, centre de cercetare, etc). Sunt expuse de asemenea, mărturii privind activitatea politică a profesorilor universitari din Cluj, respectiv acţiunile desfăşurate de diferitele societăţi studenţeşti interbelice. Anii dificili ai celui de-al doilea război mondial, când Universitatea românească din Cluj a fost nevoită să se refugieze la Sibiu şi Timişoara şi să-şi reorganizeze integral procesul instructiv-educativ pentru a-l adapta noilor condiţii geopolitice, sunt şi ei reflectaţi în vitrinele muzeului.

  Ultima parte a expoziţiei permanente aduce în faţa publicului, prin intermediul a numeroase documente şi fotografii, viaţa universitară clujeană din perioada comunistă, mai precis din intervalul 1945-1989. În aceste decenii, universitatea clujeană a suferit numeroase transformări în organizarea şi modul ei de funcţionare. Astfel, între 1945 şi 1959, la Cluj au existat două universităţi separate, una românească, cu numele de „Victor Babeş” şi una maghiară, numită „Bolyai”. În anul 1959, cele două instituţii au fost unificate, dând naştere Universităţii „Babeş-Bolyai”, care funcţionează până în prezent.

  De asemenea, o secţiune specială a expoziţiei permanente a Muzeului Universităţii este consacrată exclusiv marilor personalităţi din universitatea clujeană care de-a lungul timpului au avut contribuţii deosebite atât la dezvoltarea acestei instituţii, cât şi la progresul ştiinţei şi culturii mondiale: Emil Racoviţă, Constantin Daicoviciu, Hermann Oberth, Lucian Blaga, Petre Sergescu, Augustin Maior, Eugen Speranţia, etc.

 2. Sălile de expoziţii temporare. Aici se desfăşoară toate evenimentele şi proiectele temporare ale Muzeului (pentru detalii în pagina Evenimente).
 3. Muzeul dispune şi de o bibliotecă de specialitate, la care pot avea acces, la cerere, toate categoriile de persoane (cercetători, doctoranzi, etc.) interesate de domeniul istoriei universităţilor şi a istoriei ştiinţei, pe plan local, naţional şi internaţional. 

Activități 

Muzeul de Istorie al Universităţii organizează gratuit ghidaje tematice şi pe grupe de vârstă, în mai multe limbi (română, maghiară, franceză şi engleză). Pentru elevii de gimnaziu şi liceu există posibilitatea organizării unor lecţii tematice legate de istoria Clujului sau de istoria învăţământului (în plan românesc sau european).

La cerere, personalul muzeului oferă publicului interesat de problematicile istoriei universităţilor şi istoriei intelectualilor asistenţă de specialitate (îndrumări bibliografice, consultarea colecţiilor muzeului, etc.).

Cu ocazia evenimentelor muzeale şi culturale temporare ale muzeului, vizitatorii sunt invitaţi să ia parte la diferite tipuri de activităţi de educaţie muzeală (trasee-descoperire, chestionare, jocuri tip puzzle, concursuri cu premii, etc.).

Colecții