Ásványtani Múzeum

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Ásványtani Múzeuma változatos ásványianyag-gyűjteménnyel rendelkezik és gazdag tudományos múltja van. Akadémiai gyűjteményként 1919-ben jött létre a Ferenc József Tudományegyetemen működött Ásványtani Intézet anyagának részleges átvételével. Utólag ezeket átszervezték, folyamatosan bővítették adományok, cserék, vásárlások, valamint a geológia szakos tanárok és hallgatók gyűjtései révén.

Az Ásványtani Múzeum a Biológia és Geológia Kar irányítása alatt működik, és jelen pillanatban hozzávetőlegesen 16.500 mintát tartalmaz (ezek közül körülbelül 12.500 ásvány, több mint 3.700 feldolgozott drágakő, és 200-nál több meteorit). A kiállítási tárgyak gyűjteményekbe szervezve tekinthetők meg rendszertani, földrajzi és tematikus kritériumok szerint. Az állandó kiállítások (a rendszertani gyűjtemény, a regionális gyűjtemény, a meteoritok vagy drágakövek) elfoglalják a múzeum két termét, míg a kristálygyűjtemény vagy a tudományos vizsgálati eszközök gyűjteménye a Geológia Intézet (Ásványtan) folyosóján található. A tulajdonképpeni múzeum terében körülbelül 8.000 kiállított ásvány található (59 tárlóban), mintegy 126 m2 kiállítási felületen. A múzeumi „rekordok” közül megemlíthetjük a következőket:

 • az egyedüli tulajdonképpeni meteoritgyűjtemény Romániában

 • az egyik leggazdagabb és legváltozatosabb aranygyűjtemény Romániában

 • a leglátványosabb és sokszínűbb drágakő- és csiszoltdrágakő-kiállítás

 • a leggazdagabb és legteljesebb ékkőgyűjtemény Romániában

 • a legnagyobb számú ásványfajta a Románia múzeumaiban található rendszertani gyűjteményben

 • az ásványtani szempontból fontos hazai és külföldi bemutatott települések nagy változatossága

Tevékenységek 

Oktatási programok a hallgatók számára

A geológus hallgatók mellett, akik legfőbb haszonélvezői az ásványtani múzeumnak, a más egyetemi szakokról érkező diákoknak is lehetőségük van megtekinteni olyan ásványokat és kőzeteket, amelyek bizonyos szinten kapcsolódnak a saját szakterületükhöz. A hallgatók és az egyetemi oktatók szakmai támogatását célzó múzeumi programok:

 • tematikus látogatások, a következő szakoknak: geológia, biológia, környezettudomány, kémia, fizika, történelem-régészet, agronómia, talajtan, erdőkultúra, anyagtudomány, építészet, képzőművészet stb.

 • ismeretfelmérő tesztek leíró ásványtanból – az ásványok makroszkopikus és fizikai tulajdonságaira vonatkozó kérdésekkel, a múzeumban található anyagminták alapján.

 • önkéntesség a muzeográfiai tevékenységekben – a diákok részt vehetnek különféle múzeumi tevékenységeken (például egy kiállítás létrehozásában).

 

Oktatási programok a diákok számára

 • Az oktatási programok rendeltetése, hogy a múzeumi látogatásokat interaktívvá és dinamikussá változtassák, hogy a diákokban felkeltsék az ásványok világa iránti érdeklődést, és általában a természettudományok iránti kíváncsiságot, hogy kapukat nyissanak a szakterületre vonatkozó ismeretek elmélyítésére, valamint támogassák az oktatók ismeretfelmérő tevékenységét. Mindenik program egy bizonyos korcsoportot szólít meg.

 • Színes kövek (I–IV. osztályos tanulóknak) – a diákokat meghívjuk, hogy megmutathassák kreativitásukat, és akvarellel fessenek a fehér mészkőből csiszolt kövekre, a legszebb alkotásokat pedig közszemlére tesszük a múzeumban.

 • Kincskeresés (IV–VIII. osztályos tanulóknak) – a múzeum egyszerűsített alaprajza segítségével, amelyen bizonyos útbaigazítási jeleket tüntettünk fel, a diákok felfedezhetik az elrejtett „kincset”, és hazavihetik vagy iskolájuknak adhatják.

 • Rácsteszt (középiskolásoknak) – a látogatás során elhangzott és megtekintett anyagokból bizonyos kérdésekre kell válaszolniuk. Itt ellenőrizni lehet a szakkifejezések rögzülését, valamint az ásványokról és kőzetekről elhangzott információk megjegyzését (tulajdonságok, szerepük a természetben és az ember számára). A rácsteszt ismeretfelmérőként az oktatók által is használható.

 • Top-10 a múzeumban lévő ásványokról (középiskolásoknak) – a látogatás kezdetekor felkérjük a diákokat, hogy jegyezzék meg kedvelt anyagmintájuk megnevezését és lelőhelyét, amelyet majd a látogatás végén „versenybe nevezhetnek”. Ezzel a programmal szeretnénk megerősíteni a fiatal látogatók személyes bevonódását és motivációját, az életkorukra jellemző kreativitásra és érzékenységre alapozva.

Gyűjtemények