Ásványtani Múzeum / Meteoritgyűjtemény

Maga a meteor (hullócsillag) elnevezés görög eredetű, ami ég és föld között lebegő-t jelent. Sajátosan arra a fényjelentségre vonatkozik, amely a világűrben keringő részecskéknek a levegőrétegekkel való találkozása, súrlódása során jön létre. Az izzást és zuhanást követően a Földön megtalálható kőzetanyagot meteoritnak nevezzük. A legújabb kutatások során megállapították, hogy a meteoritok kisebb hányada a Holdról vagy a Marsról származó törmelék, míg a többi meteorit szintén a Naprendszerből származik, a Mars és a Jupiter bolygók közül.

Románia területén eddig 10 meteorithullást jegyeztek fel, de ezek közül csak 9 esetben maradt meg kézzelfogható anyag is. A mócsi meteorithullás az egyik legnagyobb darabszámú töredéket adó meteorithullás a meteoritika történetében. A Mezőség területén 8 falu térségét érintette, és ezek mind föl vannak sorolva a Londoni Meteoritkatalógusban: Mezőgyéres, Vajdakamarás, Gyulatelke, Visa, Báré, Mezőkeszü, Magyarpalatka, Marokháza, még Mócs község mellett. A begyűjtött össztömeg mintegy 300 kilogrammnyi volt. A gyűjtemény központi elemei tehát az ún. mócsi meteorit darabjai: a meteorit 1883. február 3-án csapódott be, legnagyobb darabja pedig 35,7 kilós. Megtekinthetőek továbbá mind az öt világrészről származó meteoritok is, ezek közül egyesek világszinten rendkívüli ritkaságnak számítanak.