Diákok, hallgatók, tanárok

Egyetemtörténeti Múzeum

Az Egyetemtörténeti Múzeum ingyenes tematikus és korosztályok szerinti tárlatvezetést biztosít több nyelven is (magyar, román, francia és angol). Általános iskolás és középiskolás diákok számára lehetőséget nyújt olyant tematikus bemutatók, leckék megszervezésére, amelyek Kolozsvár történetéről vagy az oktatástörténetről szólnak (országos vagy európai viszonylatban).

Amennyiben igény van rá, a múzeum személyzete az egyetemtörténetek és az értelmiségtörténet kérdéskörei iránt érdeklődők számára szakszerű segítséget ajánl (bibliográfiai útbaigazítás, a múzeumi gyűjteményekről szóló tudnivalók stb.).

Az időszaki múzeumi és kulturális események alkalmával meghívjuk a látogatókat, hogy vegyenek részt a különféle múzeumpedagógiai tevékenységeken (felfedező-útvonalak, kérdőívek, puzzle típusú játékok, díjazott versenyek stb.)

Ásványtani Múzeum

Oktatási programok a hallgatók számára

A geológus hallgatók mellett, akik legfőbb haszonélvezői az ásványtani múzeumnak, a más egyetemi szakokról érkező diákoknak is lehetőségük van megtekinteni olyan ásványokat és kőzeteket, amelyek bizonyos szinten kapcsolódnak a saját szakterületükhöz. A hallgatók és az egyetemi oktatók szakmai támogatását célzó múzeumi programok:

Tematikus látogatások, a következő szakoknak: geológia, biológia, környezettudomány, kémia, fizika, történelem-régészet, agronómia, talajtan, erdőkultúra, anyagtudomány, építészet, képzőművészet stb.

Ismeretfelmérő tesztek leíró ásványtanból – az ásványok makroszkopikus és fizikai tulajdonságaira vonatkozó kérdésekkel, a múzeumban található anyagminták alapján.

Önkéntesség a muzeográfiai tevékenységekben – a diákok részt vehetnek különféle múzeumi tevékenységeken (például egy kiállítás létrehozásában).

Oktatási programok a diákok számára

Az oktatási programok rendeltetése, hogy a múzeumi látogatásokat interaktívvá és dinamikussá változtassák, hogy a diákokban felkeltsék az ásványok világa iránti érdeklődést, és általában a természettudományok iránti kíváncsiságot, hogy kapukat nyissanak a szakterületre vonatkozó ismeretek elmélyítésére, valamint támogassák az oktatók ismeretfelmérő tevékenységét. Mindenik program egy bizonyos korcsoportot szólít meg.

Színes kövek (I–IV. osztályos tanulóknak) – a diákokat meghívjuk, hogy megmutathassák kreativitásukat, és akvarellel fessenek a fehér mészkőből csiszolt kövekre, a legszebb alkotásokat pedig közszemlére tesszük a múzeumban.

Kincskeresés (IV–VIII. osztályos tanulóknak) – a múzeum egyszerűsített alaprajza segítségével, amelyen bizonyos útbaigazítási jeleket tüntettünk fel, a diákok felfedezhetik az elrejtett „kincset”, és hazavihetik vagy iskolájuknak adhatják.

Rácsteszt (középiskolásoknak) – a látogatás során elhangzott és megtekintett anyagokból bizonyos kérdésekre kell válaszolniuk. Itt ellenőrizni lehet a szakkifejezések rögzülését, valamint az ásványokról és kőzetekről elhangzott információk megjegyzését (tulajdonságok, szerepük a természetben és az ember számára). A rácsteszt ismeretfelmérőként az oktatók által is használható.

Top-10 a múzeumban lévő ásványokról (középiskolásoknak) – a látogatás kezdetekor felkérjük a diákokat, hogy jegyezzék meg kedvelt anyagmintájuk megnevezését és lelőhelyét, amelyet majd a látogatás végén „versenybe nevezhetnek”. Ezzel a programmal szeretnénk megerősíteni a fiatal látogatók személyes bevonódását és motivációját, az életkorukra jellemző kreativitásra és érzékenységre alapozva.

Őslénytani és Rétegtani Múzeum

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Őslénytani és Rétegtani Múzeumában elsősorban a természettudományokhoz kapcsolódó tevékenységek zajlanak, amelyekkel nemcsak az egyetemi hallgatókat, hanem a téma iránt érdeklődő nagyközönséget is meg szeretnénk szólítani. Az állandó kiállítás bemutatása, az időszaki kiállítások, a múzeum keretében szervezett oktatási-nevelési programok és alkotóműhelyek nagy népszerűségnek örvendenek a látogatók körében.

Állattani Múzeum

A BBTE Állattani Múzeuma elsősorban a biológia szakos hallgatók számára kíván didaktikai anyagot biztosítani, de a kiállítások természetesen a nagyközönség számára is nyitottak. A szervezett csoportok ingyenes múzeumvezetést, szakszerű irányítást igényelhetnek magyar és román nyelven egyaránt. Az intézmény ugyanakkor a gimnáziumi diákok és a középiskolások számára is oktatási segédanyagot biztosít. Sokszínűségének köszönhetően a múzeumot évente más csoportok is meglátogatják – a Biológia és Geológia Karról, vagy az Agrártudományi Karról, illetve más egyetemi központokból, képzőművészeti karokról, de érkeznek tanulók és kutatók is, akik az állatvilágról szóló tanulmányaikat kívánják ily módon elmélyíteni.