Elevi, studenți, profesori

Muzeul de Istorie al Universității

Liceenii şi tinerii pot fi interesaţi de colecţia de instrumente ştiinţifice vechi, datând de la sfârşit de secol XIX. Totodată, ei sunt invitați să participe la diferite activități de educație muzeală (quizz-uri, trasee-descoperire, etc.), organizate cu ocazia expozițiilor temporare ori evenimentelor speciale de tip Noaptea Muzeelor.

Muzeul de Istorie al Universităţii organizează, gratuit, ghidaje tematice şi pe grupe de vârstă, în mai multe limbi (română, maghiară, franceză şi engleză). Pentru elevii de gimnaziu şi liceu există posibilitatea organizării unor lecţii tematice legate de istoria Clujului sau de istoria învăţământului (în plan românesc sau european). La cerere, personalul muzeului oferă publicului interesat de problematicile istoriei universităţilor şi istoriei intelectualilor asistenţă de specialitate (îndrumări bibliografice, consultarea colecţiilor muzeului, etc.)

Cu ocazia evenimentelor muzeale şi culturale temporare ale muzeului, vizitatorii sunt invitaţi să ia parte la diferite tipuri de activităţi de educaţie muzeală (trasee-descoperire, chestionare, jocuri tip puzzle, concursuri cu premii, etc.). 

Muzeul de Mineralogie

Proiecte educative pentru studenţi

Pe lângă studenţii geologi, care sunt principalii beneficiari, şi cei de la alte specializări academice au posibilitatea de a vedea în muzeu minerale şi roci legate într-un fel sau altul de domeniul lor de specialitate. Proiectele muzeale care vin in sprijinul studenților şi cadrelor didactice sunt: 

Vizite tematice, pentru următoarele secţii: geologie, biologie, ştiințele mediului, chimie, fizică, istorie-arheologie, agronomie, pedologie, silvicultură, ştiința materialelor, arhitectură, arte plastice, etc.

Teste de cunoştinţe de mineralogie descriptivă – cu întrebări privind proprietăţi macroscopice şi fizice ale mineralelor, pe baza eşantioanelor din muzeu.

Voluntariat în activităţi muzeografice - studenţii colaborând la diferitele activităţi muzeale (de exemplu, realizarea unor expoziții).

Proiecte educative pentru elevi

Acestea au menirea de a face vizitele la muzeu interactive şi dinamice, de a spori interesul tinerilor pentru lumea mineralelor, pentru ştiințele naturii în general, de a deschide porţi spre aprofundarea cunoştinţelor în domeniu, dar şi de a sprijini activitatea de evaluare a cunoştințelor de către cadrele didactice. Fiecare proiect este destinat unei anumite categorii de vârstă. 

Pietre colorate (pentru elevii din clasele I-IV) – elevii sunt invitaţi să-şi manifeste creativitatea prin pictarea cu acuarele a unor pietre rotunjite de calcar alb, cele mai frumoase „creaţii” fiind expuse în muzeu.

În căutarea comorii (pentru elevii din clasele IV-VIII) - pe baza unei schiţe simplificate a muzeului, pe care sunt menționate indicii, elevii ajung la locul unde este ascunsă o „comoară"... pe care o pot lua acasă, sau la școală...

Testul-grilă (pentru elevii de liceu) - constă în întrebări referitoare la ceea ce elevii au văzut şi auzit pe parcursul vizitei. Se urmăreşte fixarea termenilor de specialitate şi a unor informaţii despre minerale şi roci (proprietăţi, rolul acestora în natură şi pentru om). Testul poate fi folosit pentru evaluarea cunoştinţelor de către cadrele didactice. 

Top-10 al mineralelor din muzeu (pentru elevii de liceu) - la începutul vizitei elevii sunt invitaţi să reţină denumirea şi localizarea eşantionului preferat, pe care să-l „nominalizeze" la finalul vizitei. Cu acest proiect dorim să provocăm implicarea personală şi motivaţia tinerilor vizitatori, pe baza resurselor de creativitate şi sensibilitate specifice vârstei. 

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie

Prin specificul său, Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie desfăşoară activităţi în domeniul ştiinţelor naturii şi se adresează atât studenţilor naturalişti, cât şi publicului larg. Prezentarea colecţiei permanente, expoziţiile temporare, programele educaţionale şi atelierele de creaţie organizate în cadrul muzeului se bucură de o mare apreciere din partea publicului vizitator. 

Muzeul Zoologic

Muzeul Zoologic servește în acelaşi timp ca bază materială de studiu pentru elevii de gimnaziu şi liceu. Prin modul de organizare oferă posibilitatea desfăşurării unor lecţii tematice de biologie şi este un loc de studiu pentru studenţii Facultăţii de Biologie din cadrul Universităţii. Pentru complexitatea sa, muzeul este vizitat anual de către grupuri de studenţi ai facultăţilor de biologie, agronomie şi nu numai, din alte centre universitare, de către studenţi ai Facultăţii de Arte Plastice, elevi şi cercetători, care au aici ocazia de a-şi desăvârşi cunoştinţele despre lumea animalelor.