Vivariul / Colecția de amfibieni

În colecţia Vivariului se afla şi 3 specii de amfibieni:

  • Salamandra salamandra, Ordinul Urodela, Familia Salamandridae, origine Europa
  • Bufo bufo, Ordinul anure, Familia Bufonidae, origine Europa
  • Bufo viridis, Ordinul anure, Familia Bufonidae, origine Europa