Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie / Colecția Stratigrafică a Bazinului Transilvaniei

Colecția Stratigrafică a Bazinului Transilvaniei este unică în ţară şi cuprinde material fosil ce reflectă evoluţia bazinului în Paleogen şi Neogen. În cadrul acesteia sunt expuse resturi fosile de vertebrate şi nevertebrate, precum şi o importanta colecţie de paleofloră.