Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie / Colecţia în aer liber

Colecţia în aer liber este situată în curtea interioară a Universităţii Babeş-Bolyai şi cuprinde eşantioane mari, de roci eruptive, metamorfice şi sedimentare şi chiar fosile gigant (rudişti). Sunt expuse astfel blocuri mari, plăci lustruite (calcare cretacice fosilifere folosite în construcţii) şi coloane de bazalt (bazaltul de la Racoş, Munţii Perşani), formaţiunea stalagmitică din Peştera Dragon-Onceasa (Munţii Apuseni), concreţiuni de Feleac (Cluj) spectaculoase prin dimensiunile mari şi morfologia diversă.