Muzeul de Mineralogie / Colecţia de minerale descoperite pentru prima dată din ocurenţe din România

Expoziţia de minerale descoperite pentru prima dată din România (40 eşantioane) cuprinde 18 specii minerale recunoscute ca fiind descrise pentru prima dată în literatura de specialitate din ţara noastră. Ele sunt, în mare parte, rarităţi minerale (de exemplu, telur, silvanit, nagyagit, krennerit, petzit, fizelyit, fuloppit, semseyit, andorit, telurit).