Muzeul de Mineralogie / Colecţia de macle

Maclele sunt „cristale îngemănate" - concreşteri simetrice aparţinând aceleiaşi specii minerale. Sunt ilustrate macle tipice de alipire (juxtapunere): rutil, casiterit, gips, calcit, etc.; de întrepătrundere (penetraţie): arsenopirita, staurolit, pirita, fluorina, cuarţ, etc., atât simple, cât şi multiple: aragonit, crisoberil, bournonit.