Muzeul Botanic / Bacterii, alge, ciuperci, licheni, muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme

Bacteriile au un rol extrem de important în natură, precum și pentru om. Cele circa 5.000 de specii se împart în trei grupe mari: heterotrofe, autotrofe şi mixotrofe. Bacteriile heterotrofe fac posibilă realizarea circuitului substanţelor între cele trei regnuri: mineral, vegetal şi animal. Acestea determină fixarea azotului liber din aer, participă la fermentaţii, formarea solului, etc. Bacteriile chemoautotrofe participă la formarea depozitelor de sulf, fier.

Algele sunt prezente pe Glob într-un număr de 6.000 de specii, având dimensiuni de la microscopice, până la câteva sute de metri (algele care formează mările de Sargassum). În Muzeul Botanic sunt expuse, în cele trei dulapuri, exemplare din toate cele patru tipuri de alge: albastre, verzi, brune şi roşii.

Ciupercile expuse în această parte a muzeului sunt necomestibile şi otrăvitoare. De asemenea, sunt prezentate câteva ciuperci fitopatogene şi principalele lor manifestări pe diversele organe ale plantelor, precum și câteva ciuperci epixile (care cresc pe arbori). Merulius lacrymans, buretele de casă, este deosebit de dăunător, el distrugând hârtia, dar şi lemnul construcţiilor, provocând adeseori pagube însemnate în arhive sau muzee. Acesta este expus în muzeu, într-o vitrină specială.

Lichenii pot fi văzuţi în dulapul nr. 37. Din cele circa 17.000 de specii de licheni saxicoli, corticoli şi tericoli, cunoscuţi pe Glob, aproximativ 10% sunt prezenţi şi la noi. Ei sunt primii colonizatori ai substraturilor golaşe şi neprietenoase, contribuind la pregătirea acestora în vederea colonizării cu alte specii. Din licheni ca Rocella tinctoria se fabrică turnesolul, Evernia prunastri este folosit în industria parfumurilor, lichenul renilor (Cladonia rangiferina) este o sursă importantă de hrană pentru reni, în toată perioada iernii.

Muşchii (briofitele) sunt reprezentaţi în muzeu prin 50 de specii  (numai material original). Pe Glob există circa 20.000 de specii de muşchi, în flora ţării noastre fiind prezente circa 2.00 de specii. Expunerea în Muzeu este făcută în vitrina 38.

Ferigile (Pteridofitele) numără în total aproximativ 12.000 de specii, 70 dintre acestea fiind prezente şi în flora spontană a României. În dulapul 39 este prezentat, de asemenea, material autentic, cu specii atât din flora ţării, cât şi din cea exotică.

Ferigile pot avea la rândul lor multiple întrebuinţări: alimentare, medicinale (diuretice, combaterea viermilor intestinali, întărirea sistemului imunitar, etc.), industriale (lustruirea obiectelor de metal sau în tăbăcit), etc.

Dintre ferigile arborescente, al căror număr, de-a lungul anilor, s-a redus considerabil, azi fiind pe cale de dispariţie, şi care au dus la formarea celor mai vechi depozite de cărbuni de pe Glob, este prezent în muzeu un trunchi al ferigii Dicksonia antarctica, adus în anul 1911 din Insula Tasmania.

Coniferele (Gimospermele) sunt expuse în dulapurile 40-44. Colecţia este constituită din material presat, conuri şi seminţe de gimnosperme de la noi sau de pe alte continente: Pinus cembraTaxus baccataAraucaria imbricataTorrejaGinkgo bilobaEphedra distachyaE. villarsi.

Coniferele au o mulţime de utilizări: alimentare (seminţe de Pinus, Ginkgo biloba, arilul seminţelor de Taxus), medicinale (efedrina extrasă din Ephedra, ienupărul - proprietăţi diuretice şi antireumatice), lemnul este utilizat la fabricarea mobilei, şindrilei, lemnul de molid la fabricarea claviaturilor, etc.

Un gimnosperm străvechi, rar şi interesant este Welwitschia mirabilis, prezent în deşertul Namib din Africa de Sud-Vest, ca rămăşiţă a florei de acum 100 de milioane de ani. Trunchiul poartă doar 2 frunze toată viaţa plantei, a căror lungime poate ajunge la câţiva metri şi care sunt sfâşiate datorită vânturilor puternice care bat în zonă. În partea superioară a trunchiului se dispun fie florile mascule, fie cele femele, după cum planta este fie un exemplar bărbătesc, fie unul femeiesc (este deci o plantă unisexuat dioică). Datorită faptului că exemplarele de Welwitschia s-au împuţinat considerabil, în prezent ea este ocrotită în toată lumea, fiind pusă sub protecţia legilor internaţionale de Conservare a Biodiversităţii.

Angiospermele, cele mai evoluate plante şi totodată cele mai numeroase, circa 250.000 de specii pe întreg Globul, din care aproximativ 3.500 prezente şi în flora României, sunt reprezentate în muzeu în restul vitrinelor (45-77) prin material presat sau conservat (frunze, flori, fructe, seminţe) de specii de monocotiledonate şi dicotiledonate, atât din flora României, cât şi din cea exotică.