Colecția fotografică

Surprinse în diferite momente, cu precădere cele aniversare, fotografiile aflate în colecția Muzeului Memorial David Prodan cuprind o serie de instantanee cu David Prodan ce readuc ambianța unei epoci și reconstituie grupul apropiaților istoricului.