Cercetători

Muzeul de Istorie al Universității

Membrii colectivului Muzeului de Istorie al Universităţii Babeş-Bolyai sunt implicaţi, la nivel individual, în proiecte de cercetare pe teme de istorie universitară şi istoria intelectualilor cu parteneri din ţară şi străinătate. 

Muzeul de Mineralogie

Link-uri utile:

 • Muzee de mineralogie

The Natural History Museum, Londra, Marea Britanie
http://www.nhm.ac.uk/

Museum of Natural History, Viena, Austria
http://www.nhm-wien.ac.at/en

The Natural History Museum, Londra, Marea Britanie
http://www.nhm.ac.uk/

Mineral Museum, University of Arizona, SUA
http://www.geo.arizona.edu/minmus/

Natural History Museum of Los Angeles County, SUA
http://www.nhm.org

 • Asociații profesionale

The Society of Mineralogical Museum Professionals (SMMP)
http://www.smmp.net

The Society for the Preservation of the Natural History Collections (SPNHC)
http://www.spnhc.org/

European Mineralogical Union (EMU)
http://eurominunion.org/

International Mineralogical Association, Commission on Museums (IMA-CM)
https://www.ima-mineralogy.org/CM_Communication.htm

International Mineralogical Association, Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (IMA-CNMNC)
https://www.ima-mineralogy.org/CNMNC_Strategy.htm

 • Baze de date mineralogice

The online mineralogy resource (Mindat)
http://www.mindat.org/

Mineralogy Database
http://www.webmineral.com/

Athena Mineralogy
http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/mineral.html

On-line searchable gazetteer of mineral locality names of the Carpathian Basin (Hungarian Natural History Museum, Budapest)

http://www.nhmus.hu/adatbazisok/locate.html

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie

Link-uri utile:

Societatea paleontologilor din România
http://www.geo-paleontologica.org/Home.html

Societatea geologilor din România
http://www.geosociety.ro/

Muzeul Naţional de Geologie
http://www.geology.ro/

American Association of Petroleum Geologists (AAPG)
www.aapg.org/

Facultatea de Biologie-Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
http://bioge.ubbcluj.ro/

Facultatea de Geologie și Geofizică, Universitatea București
http://www.unibuc.ro/facultati/geologie-geofizica/

Muzeul Zoologic

În patrimoniul științific al Muzeului Zoologic sunt cuprinse numeroase colecții, formate de-a lungul anilor, de la înființare până în prezent. Colecțiile ştiințifice valoroase sunt accesibile pentru cercetători.

Colecții:

 • Colecţia de chiroptere Daday Jenő

 • Colecţia de amfibieni şi reptile Bogdan Stugren

 • Colecţia de lepidoptere René Jeannel

 • Colecţia de lepidoptere Joseph von Franzenau

 • Colecţia de lepidoptere Roman Iulian

 • Colecţia de lepidoptere Marg-Wladimir Manoliu

 • Colecţia de coleoptere Kuthy Dezső

 • Colecţia de coleoptere Laszló Moczár

 • Colecţia de coleoptere Oreste Marcu

 • Colecţia de ortoptere Ottó Herman

 • Colecţia de ortoptere Béla Kis

 • Colecţia de neuroptere Béla Kis

 • Colecţia de odonate Béla Kis

 • Colecţia de arahnide Ottó Herman

 • Colecţia de izopode Vasile Radu

 • Colecţia de diplopode Traian Ceuca

 • Colecţia malacologică Bieltz

 • Colecţia de lumbricide Victor Pop

 • Colecția de efemeroptere Zoe Bucșa

Vivariul

Vivariul UBB, prin personalul său, este implicat în două proiecte de cercetare:

 1. Servicii pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor de reptile și amfibieni de interes comunitar din România 01.03.2013-30.04.2015 Fonduri UE, Pos Mediu, Axa prioritară 4
 2. Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est 20.04.2013-30.09.2015 Fonduri UE, Pos Mediu, Axa prioritară 4