Cercetători

Muzeul de Istorie al Universității

Membrii colectivului Muzeului de Istorie al Universităţii Babeş-Bolyai sunt implicaţi, la nivel individual, în proiecte de cercetare pe teme de istorie universitară şi istoria intelectualilor cu parteneri din ţară şi străinătate. 

Colecția Personalități ale Universității Babeș-Bolyai

 • Volumul Ioan Lupaș

Al zecelea volum al colecției Personalități ale Universității Babeș-Bolyai este închinat istoricului și teologului Ioan Lupaș, de la a cărui naștere s-au împlinit, în vara lui 2020, 140 de ani. Profesorul Lupaș a făcut parte din prima generație de universitari români care au predat la Cluj și a reușit să îmbine în personalitatea sa omul de știință, omul politic, cât și preotul dăruit cu har și înțelepciune.

Cele 13 articole incluse în acest volum creionează un portret aproape complet al vieții și activității lui Ioan Lupaș, care a slujit cu dedicare deopotrivă catedra și amvonul, înscriindu-și numele în rândul elitei intelectuale și academice a României contemporane. Destinul său personal și profesional se suprapune peste împlinirile și vicisitudinile pe care țara noastră le-a cunoscut în secolul XX (realizarea Marii Uniri, criza economică, Primul și al Doilea Război Mondial, instaurarea comunismului) și ilustrează astfel un parcurs tipic de intelectual al vremurilor recente.

Volumul poate fi descărcat integral, în mod gratuit, de la adresa: www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2916.pdf

Muzeul de Mineralogie

Link-uri utile:

 • Muzee de mineralogie

The Natural History Museum, Londra, Marea Britanie
http://www.nhm.ac.uk/

Museum of Natural History, Viena, Austria
http://www.nhm-wien.ac.at/en

The Natural History Museum, Londra, Marea Britanie
http://www.nhm.ac.uk/

Mineral Museum, University of Arizona, SUA
http://www.geo.arizona.edu/minmus/

Natural History Museum of Los Angeles County, SUA
http://www.nhm.org

 • Asociații profesionale

The Society of Mineralogical Museum Professionals (SMMP)
http://www.smmp.net

The Society for the Preservation of the Natural History Collections (SPNHC)
http://www.spnhc.org/

European Mineralogical Union (EMU)
http://eurominunion.org/

International Mineralogical Association, Commission on Museums (IMA-CM)
https://www.ima-mineralogy.org/CM_Communication.htm

International Mineralogical Association, Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (IMA-CNMNC)
https://www.ima-mineralogy.org/CNMNC_Strategy.htm

 • Baze de date mineralogice

The online mineralogy resource (Mindat)
http://www.mindat.org/

Mineralogy Database
http://www.webmineral.com/

Athena Mineralogy
http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/mineral.html

On-line searchable gazetteer of mineral locality names of the Carpathian Basin (Hungarian Natural History Museum, Budapest)

http://www.nhmus.hu/adatbazisok/locate.html

Muzeul de Paleontologie și Stratigrafie

Link-uri utile:

Societatea paleontologilor din România
http://www.geo-paleontologica.org/Home.html

Societatea geologilor din România
http://www.geosociety.ro/

Muzeul Naţional de Geologie
http://www.geology.ro/

American Association of Petroleum Geologists (AAPG)
www.aapg.org/

Facultatea de Biologie-Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
http://bioge.ubbcluj.ro/

Facultatea de Geologie și Geofizică, Universitatea București
http://www.unibuc.ro/facultati/geologie-geofizica/

Muzeul Zoologic

În patrimoniul științific al Muzeului Zoologic sunt cuprinse numeroase colecții, formate de-a lungul anilor, de la înființare până în prezent. Colecțiile ştiințifice valoroase sunt accesibile pentru cercetători.

Colecții:

 • Colecţia de chiroptere Daday Jenő

 • Colecţia de amfibieni şi reptile Bogdan Stugren

 • Colecţia de lepidoptere René Jeannel

 • Colecţia de lepidoptere Joseph von Franzenau

 • Colecţia de lepidoptere Roman Iulian

 • Colecţia de lepidoptere Marg-Wladimir Manoliu

 • Colecţia de coleoptere Kuthy Dezső

 • Colecţia de coleoptere Laszló Moczár

 • Colecţia de coleoptere Oreste Marcu

 • Colecţia de ortoptere Ottó Herman

 • Colecţia de ortoptere Béla Kis

 • Colecţia de neuroptere Béla Kis

 • Colecţia de odonate Béla Kis

 • Colecţia de arahnide Ottó Herman

 • Colecţia de izopode Vasile Radu

 • Colecţia de diplopode Traian Ceuca

 • Colecţia malacologică Bieltz

 • Colecţia de lumbricide Victor Pop

 • Colecția de efemeroptere Zoe Bucșa

Vivariul

Vivariul UBB, prin personalul său, este implicat în două proiecte de cercetare:

 1. Servicii pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor de reptile și amfibieni de interes comunitar din România 01.03.2013-30.04.2015 Fonduri UE, Pos Mediu, Axa prioritară 4
 2. Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanță comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est 20.04.2013-30.09.2015 Fonduri UE, Pos Mediu, Axa prioritară 4